backgroundtop
Logo van Denek.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE NEK / ANATOMIE

NEKWERVELS

 

De 7 bovenste nekwervels samen worden de cervicale wervelkolom genoemd.
De functies van de cervicale wervelkolom zijn:
- bieden van bescherming van het rugemerg, de hersenstam en bloedvaten
- bieden van steun (stabiliteit)
- bieden van de mogelijkheid tot bewegen (positioneren van het hoofd in de ruimte).

De nekwervels onderscheiden zich van de andere wervels omdat zij een relatief klein wervellichaam en groot wervelgat hebben. De nekwervels zijn beweeglijk met elkaar verbonden en licht gebouwd. De cervicale wervelkolom begint met de eerste wervel, de atlas genoemd, aan de onderkant van de schedel. De cervicale wervelkolom loopt tot aan de bovenkant van de thoracale wervelkolom, de borst wervels.

De eerste en tweede wervel zijn anders dan de rest en hebben een unieke vorm en functie. De atlas, de bovenste, werkt als een spil en ondersteunt de schedel. Deze wervel zorgt ervoor dat het hoofd een beweging naar voren en naar achteren kan maken, zoals bij ja-knikken. De tweede wervel, de axis, bevat een benig uitsteeksel, de dens. Dit uitsteeksel scharniert met de atlas, waardoor draaiing van het hoofd mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk bij ‘nee-schudden’. De atlas en axis kunnen meer draaien dan de overige wervels.
Van C0-C1 en C1-C2, wordt hoog cervicaal genoemd. Van C2-C5 midden cervicaal en van C5 tot de eerste borstwervel (Th1) laag cervicaal. De wervels onder C2, zijn dragende wervels, dit zijn cervicale 3 t/m cervicale 7 (C3 t/m C7). De wervels lijken qua vorm en functie op elkaar. De gewrichtsvlakken, waarmee de wervels ten opzichte van elkaar bewegen, verschillen van stand.  Hierdoor kan er hoger in de nek beter gedraaid worden met de nek en kan er lager in de nek beter zijwaarts bewogen worden.  De laatste nekwervel, C7, heeft een groot doornuitsteeksel en wordt daarom ook wel de vertebra prominens genoemd.

Om de wervels heen liggen spieren, bloedvaten, zenuwen en bindweefsel.

Behalve tussen de twee bovenste wervels (C1 en C2), bevindt zich tussen twee opeenvolgende halswervels telkens een tussenwervelschijf. Dit is een vezelige ring (anulus fibrosis), met een elastische kern (nucleus pulposus). Deze schijf dient als een schokdemper en zorgt ervoor dat de wervels onderling iets kunnen bewegen.
Door het wervelkanaal loopt het ruggemerg, vanuit hier ontspringen de zenuwwortels. Deze verlaten telkens tussen twee wervels het wervelkanaal.

Op elk niveau van de wervelkolom kan letsel voorkomen.

 

Breuk Atlas

Een breuk van de eerste wervel, de atlas, ontstaat meestal door een directe impact op het hoofd. Denk hierbij aan een val op het hoofd of een klap op het hoofd. De uitsteeksels van het achterhoofd kunnen dan de atlas verbrijzelen. De schade en de behandeling zij afhankelijk van het trauma. Zo is de schade vaak minder groot als er geen draaiing heeft plaatsgevonden. De symptomen zijn dan meestal stijfheid en matige nekpijn. Dit kan conservatief behandeld worden door de belasting te verminderen en de kleine spiertjes van de nek trainen voor de stabiliteit.

 

Breuk Axis

Bij lestel van de tweede wervel, de axis, gaat het meestal om letsel van de dens. De dens is het uitsteeksel welke samen met de atlas voor beweging zorgt. Voor goed functioneren van het gewricht tussen de atlas en de dens zijn de omliggende ligamenten erg belangrijk (transversale ligament). Hierdoor blijft de dens op zijn plaats. Bij een breuk van de dens of schade aan de ligamenten, kan de dens tegen het myelum/ruggemerg aandrukken, met eventueel ernstige gevolgen. De symptomen variëren van pijn, eventueel neurologische schade/symptomen tot plotseling overlijden. De plaats van de breuk is vaak bepalend voor de mate van schade. Zo genezen fracturen laag in de dens beter. Breuken hoger in de dens moeten vaak operatief worden vastgezet.

 

Letsels lager in de cervicale wervelkolom:

De blessures lager in de wervelkolom kunnen divers zijn. Zie hiervoor ook de andere beschrijvingen op www.denek.nl zoals bijvoorbeeld over een nekhernia of een whiplash/cervicale instabiliteit.
Nekblessures kunnen ontstaan door een directe impact zoals bij het vallen van een voorwerp op de nek of door een indirecte impact (secundair letsel), voortkomend uit lestel van het hoofd of elders in het lichaam. Bij direct letsel zal er vaker spraken zijn van bijvoorbeeld een breuk van de uitsteeksels van de wervel of van het wervellichaam.

Er zijn verschillende traumamechanismen die voor letsel kunnen zorgen:
- Letsel ten gevolge van teveel buiging/hyperflexie:
Hierin zijn ook weer verschillende types te onderscheiden. Er moet bij dit soort letsel goed gekeken worden naar de ligamenten aan de achterzijde van wervels, in verband met schade aan het myelum/ruggemerg en daardoor neurologische symptomen.
- Letsels ten gevolge van overstrekking/hyperextensie van de nek.
Hierbij zijn de ligamenten aan de voorzijde van de nek vaan aangedaan.
- Letsels ten gevolge van teveel draaiing/ hyperrotatie.
Hierbij is vaak sprake van breuken en verschuivingen van de wervels/werveldelen. Dit zijn vaak instabiele en lastig te behandelen breuken waarbij ook sprake is van neurologisch letsel.
- Letsels ten gevolge van teveel zijwaarts bewegen.
- Letsels ten gevolge van een axiaal (vanaf boven) inwerkende kracht.
Deze impact zal vooral aankomen op de discus/tussenwervelschijf. Dit kan ook weer voor een breuk van het wervellichaam zorgen. Er kan neurologische schade zijn.
- Letsel ten gevolge van een combinatie van bovenstaande zaken.

De conservatieve behandeling van deze letsels bestaat bij een stabiele breuk uit immobilisatie door middel van een halskraak of korset voor een periode van 6 weken. Hierna kan de belasting weer rustig, eventueel onder begeleiding, worden opgebouwd.
Bij instabiele breuken moet er operatief ingegrepen worden. Afhankelijk van het letsel wordt er gekeken van welke kant het letsel benaderd dient te worden. De botdelen worden weer vastgezet door middels van een plaatosteosynthese (plaatje met schroeven, vastgemaakt aan verschillende wervels). Er wordt gezorgd dat het myelum/ruggemerg weer vrij ligt en losse botdelen worden verwijderd. De tussenwervelschijf/discus kan verwijderd worden en vervangen worden door een “cage”.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL