backgroundtop
Logo van Denek.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE NEK / 1e RIB

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

1e RIB

 

De 1e rib is de bovenste rib. Het skelet bestaat uit 24 ribben, 12 aan iedere kant.

Symptomen bij een thoracic outlet syndroom

pijn in de schouder, die uitstraalt naar de arm en hand

Onderzoek en diagnose bij thoracic outlet syndroom.

anamnese, lichamelijk onderzoek met specifieke kenmerken

Conservatieve behandeling bij thoracic outlet syndroom

verbeteren van de houding en rekoefeningen

Operatieve behandeling bij thoracic outlet syndroom.

verwijderen van de eerste rib

 

De 1e rib is de bovenste rib. Het skelet bestaat uit 24 ribben, 12 aan iedere kant. Hier kan enige variatie in zitten, sommige mensen hebben er een paar meer of minder.

De ribben zitten aan de achterkant vast aan de wervelkolom. Aan de voorzijde zitten de bovenste 7 ribben vast aan het borstbeen. De ribben 8, 9 en 10 zitten vast aan de bovenliggende rib en worden valse ribben genoemd. Hieronder, rib 11 en 12, zijn de zwevende ribben, deze zitten aan de voorzijde nergens aan vast.

De ribben vormen samen de ribbenkast. De ribbenkast omvat de borstholte, thorax. De ribbenkast beschermt de organen in de thorax en is belangrijk voor de ademhaling.

De ribbenkast kan uitzetten en is elastisch. Dit komt door spieren tussen de ribben, gewrichten tussen de wervels en de ribben en kraakbeen tussen de ribben onderling en tussen het borstbeen en de ribben. Ook lopen er zenuwen en bloedvaten tussen de ribben door.

De eerste rib en het sleutelbeen liggen dicht bij elkaar. Tussen deze stucturen lopen belangrijke zenuwen en bloedvaten door. Ook hechten er spieren aan op de 1e rib, bijvoorbeeld de musculus scaleni.

 

 

Deze structuren kunnen bekneld raken door bijvoorbeeld een hoogstand van de 1e rib. Hierdoor kunnen klachten ontstaan. De medische term voor deze aandoening is TOS, thoracic outlet syndroom.

 

TOS is een verzamelnaam. Het gaat hierbij om aandoeningen waarbij de vaatzenuwbundel bekneld raakt. Dit kan tussen de eerste rib en het sleutelbeen (clavicula) zijn, maar ook bij de scalenuspoort (ruimte tussen de verschillende spieren) en de okselpoort (deze wordt begrensd door de teres minor, teres major en de lange kop van de triceps). Het gaat hierbij om een neurovasculair compressie syndroom. Neuro heeft betrekking op zenuwen en vasculair op bloedvaten. Met compressie wordt een beknelling bedoeld.

Deze aandoening kan door verschillende zaken ontstaan. Zo kan het ontstaan na een ongeval of een langdurig verkeerde houding. Deze klachten kunnen ook werkgerelateerd zijn. Zo komt het bijvoorbeeld vaker voor bij mensen die langdurig met de armen boven het hoofd werken. Ook kan het ontstaand door een afwijkende anatomie, bijvoorbeeld door een hoogstand van de 1e rib of de aanwezigheid van een extra haslrib. Een afwijkende stand van het sleutelbeen, bijvoorbeeld na een breuk, kan de ruimte tussen de 1e rib en het sleutelbeen ook vernauwen.

 

 

Symptomen bij een thoracic outlet syndroom

 

De voornaamste klachten zijn pijn in de schouder, die uitstraalt naar de arm en hand. De klachten ontstaan vaak vooral bij bovenhandse activiteiten zoals bijvoorbeeld het ophangen van de was of het wassen van het haar.

Ook kan er sprake zijn van uitstraling naar het achterhoofd en de nek. De arm voelt vaak zwaar aan en er kan een prikkelend gevoel waargenomen worden, alsof de arm slaapt. Bij activiteiten met de armen boven de schouders kan er sprake zijn van krachtsverlies. Wanneer de vaten bekneld zijn kan de de arm koud aanvoelen of bleek zijn. De arm kan dan ook gespannen voelen, er kan sprake zijn van zwelling of blauwverkleuring.

 

 

Onderzoek en diagnose bij thoracic outlet syndroom

 

De diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese, lichamelijk onderzoek en specifieke testen. Het is moeilijk om de diagnose aan te tonen, er zijn  namelijk geen vaatfoto’s of laboratorium testen die deze aandoening kunnen bevestigen.

Een eventuele hoogstand van de eerste rib of een halsrib kunnen wel zichtbaar gemaakt worden met behulp van röntgen.

De diagnose wordt dus vooral gesteld op basis van het verhaal en de kenmerkende klachten van de patient. De klachten ontstaan veelal bij bovenhandse werkzaamheden, bijvoorbeeld slapen op de buik waarbij het kussen wordt vastgehouden; de was ophangen; schilderen; op een schoolbord schrijven enz.

Er zijn een aantal fysiotherapeutische testen bekend om te bepalen waar de zenuw beknelling zit.

Dit zijn: de test van Roos en de Eden test voor het testen van de ruimte tussen de rib en het sleutelbeen. De Adson test voor de ruimte tussen de verschillende delen van de musculus scaleni.

 

 

Conservatieve behandeling bij thoracic outlet syndroom

 

In eerste instantie wordt er conservatief behandeld. De behandeling is vooral gericht op het verbeteren van de houding en het rekken van de omliggende structuren. Zo kan een houding met opgetrokken en naar voren hangende schouders klachten oproepen of in stand houden. De beweeglijkheid van de schouder moet ook verbeterd worden. Fysiotherapie, ergotherapie en/of oefentherapie Cesar of Mensendieck kunnen hierbij helpen.

Verder moet er gekeken worden naar waar de zenuwbeknelling zit. Zo zal de therapie bij een afknelling tussen de verschillende delen van de scaleni anders zijn dan bij een afknelling door een hoogstand van de eerste rib.

Het advies voor mensen met deze aandoening is vooral om in beweging te blijven om ervoor te zorgen dat de spieren en structuren goed doorbloed blijven.

 

 

Operatieve behandeling bij thoracic outlet syndroom

Er wordt liever niet operatief behandeld, omdat de klachten vaak terugkomen. De diagnose is lastig te stellen, er kan dus ook een andere onderliggende oorzaak zijn voor de klachten. Bovendien kunnen er bij de operatie zenuwen beschadigen, wat weer voor andere klachten kan zorgen. Na de operatie kan er littekenweefsel ontstaan. Als dit rondom de zenuw gebeurt, kunnen er opnieuw beknellingen ontstaan.

Echter bij onvoldoende resultaat van de conservatieve therapie of als de pijn het bewegen onmogelijk maakt, kan er besloten worden operatief in te grijpen. Wanneer er sprake is van schade aan de slagader is het verwijderen van de eerste rib noodzakelijk.

Het gaat bij een operatie meestal om het verwijderen van de eerste rib. Soms worden ook de spieren die aan de eerste rib aanhechten ook verwijderd. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte voor de vaatzenuwbundel.

 


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL