backgroundtop
Logo van Denek.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE NEK / WHIPLASH

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

WHIPLASH / CERVICALE INSTABILITEIT

 

Het gaat bij een whiplash om een acceleratie  (hoofs voorover) deceleratie (hoofd achterover) letsel en whiplash is een verzamelnaam voor klachten aan de nek na een heftige beweging van de nek

Symptomen bij een whiplash 

nekpijn, beperkte beweeglijkheid van de nek, schouder-, arm- en/of hoofdpijn, rugklachten, last van uitstralende pijn of tintelingen naar de armen/handen, duizeligheid, misselijkheid, oorsuizen, evenwichtsproblemen, geheugenverlies, slikstoornissen, vermoeidheid, angst en depressieve gevoelens, verminderd gezichtsvermogen, concentratieproblemen

Onderzoek en diagnose bij een whiplash

vraaggesprek, lichamelijk onderzoek, WAD indeling
Conservatieve behandeling bij een Whiplash
bij 80% van de patiënten de klachten verdwijnen binnen 3 tot 6 maanden

Operatieve behandeling bij een Whiplash

De behandeling hangt af van de schade en de klachten.

 

Om de wervels heen liggen spieren, bloedvaten, zenuwen en bindweefsel. Qua stabiliteit van de nek zijn er meerdere structuren van belang.
Zo spelen de passieve structuren, zoals de botten, gewrichten en ligamenten een rol. Zijn de actieve structuren, de spieren van groot belang en spelen de neurale structuren bij positioneren en het doorgeven van signalen een rol.
Deze verschillende systemen behoren goed samen te werken om te zorgen voor stabiliteit. De kracht wordt opgevangen door het passieve systeem, de informatie wordt door het neurale systeem verwerkt en de signalen voor actie worden doorgegeven aan het actieve systeem. De actie ontstaan vervolgens doordat de juiste spieren met de juiste kracht aanspannen. De cervicale stabiliteit wordt voor ongeveer 80% verzorgd door het actieve systeem en 20% door het passieve systeem. Alle drie de systemen zijn echter essentieel voor optimaal functioneren.

 

De spieren rondom de wervelkolom (het actieve systeem) zijn verdeeld in verschillende groepen. (zie hiervoor ook de beschrijvingen van de verschillende spieren op www.denek.nl)

 

1. De local stabilizers:

Spieren die dichtbij/direct tegen de wervelkolom aan liggen. Het zijn kleine spieren die vaak maximaal twee wervels overbruggen. Deze spieren zorgen voor stabiliteit en bieden steun en bescherming aan de wervelkolom en de gewrichten van de wervelkolom. De spieren horen continu actief te zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn de diepe nekflexoren, zoals de musculus longus colli, m splenius capitis en de cervicale multifidi.

 

2. de global stabilizers:

Deze spieren zijn groter en zijn in staat om bewegingen van de wervelkolom te controleren, vooral draaiingen. Deze spieren kunnen bewust aangespannen worden, maar zijn veelal niet continu actief.

 

3. De global mobilizers:
Ook deze spieren zijn groter en liggen verder van de wervelkolom af. Deze spieren verzorgen de grotere bewegingen waarbij kracht nodig is en zijn minder goed in staat om de stabiliteit de verzorgen.
Voorbeelden van ‘globals’ in de nek zijn bijvoorbeeld de monnikskapsspier (m. Trapezius) en de musculus sternocleidomastoideus.

 

De stabiliserende werking van de locals, met name de diepe nekflexoren is essentieel voor de stabiliteit van de nek. Voor goede stabiliteit zijn een goede werking van de lokale stabilisatoren, een goede aansturing hiervan en een goed feedforward mechanisme nodig.

 

Bij een Whiplash is de balans tussen deze systemen verstoord. Het gaat bij een whiplash om een acceleratie  (hoofs voorover) deceleratie (hoofd achterover) letsel en whiplash is een verzamelnaam voor klachten aan de nek na een heftige beweging van de nek. Meestal gaat het om een voor-achterwaartse beweging. Omdat er vaak veel snelheid en kracht bij komt kijken, kan er letsel aan allerlei structuren in de nek ontstaan. Denk hierbij aan de wervels, tussenwervelschijven, spieren, zenuwen enz.

 


Symptomen bij een whiplash

 

Het gaat meestal om een verzameling van allerlei ‘vage’ klachten. Meestal gaat het om wekedelen letsel. Vaak gemelde symptomen zijn: nekpijn, beperkte beweeglijkheid van de nek, schouder-, arm- en/of hoofdpijn, rugklachten, last van uitstralende pijn of tintelingen naar de armen/handen, duizeligheid, misselijkheid, oorsuizen, evenwichtsproblemen, geheugenverlies, slikstoornissen, vermoeidheid, angst en depressieve gevoelens, verminderd gezichtsvermogen, concentratieproblemen enz. De aard en ernst van de klachten kan erg verschillend zijn.

 

Qua verminderde beweeglijkheid is er vaak verminderde beweeglijkheid op niveau C2-C3, CTO (bovenrug) en in de strekking en rotatie van de nek. Ook kan er verminderde beweeglijkheid mid-thoracaal (borstwervels 4-6) bij strekking en draaiing zijn. Verminderde beweeglijkheid van de 2e en 3e rib is ook vaak aanwezig.
Qua stabiliteit is er meestal actieve en passieve instabiliteit op met name niveau C5-C6, maar soms ook op C4-C5. Dit op basis van verminderde kracht en uithoudingsvermogen van de diepe nek flexoren/buigers.

Gerelateerd aan de klachten en symptomen (WAD= ‘whiplash associated disorders’) wordt de aandoening whiplash verdeeld in 5 stadia. 

0     Geen subjectieve en objectieve afwijkingen en geen klachten.
1     Stijfheid, gevoeligheid en pijn in nek, maar geen objectieve afwijkingen waarneembaar.
2     Nekklachten, gecombineerd met andere klachten aan het houdings- en   bewegingsapparaat (bijvoorbeeld afgenomen mobiliteit en drukpuntgevoeligheid).
3     Nekklachten gecombineerd met neurologische uitvalsverschijnselen (bijvoorbeeld spierzwakte, verminderde reflexen, gevoelsstoornissen.)
4    Nekklachten  met breuken en verschuivingen van structuren. (bij elke graad van ernst

 


Onderzoek en diagnose bij
 een whiplash

 

Voor het stellen van de diagnose zijn in eerste instantie de anamnese (vraaggesprek) en het lichamelijk onderzoek van groot belang.

Bij cervicale instabiliteit, waarbij bij een whiplash ook sprake van is, is de actieve nek rotatie/draaiing verminderd. Er is sprake van een toename van de ‘neutral zone’, de beweegruimte van de discus tussen twee wervels.
Qua testen is er vaak een positieve test van Lanser (extensie/strekking van de nek en toegevoegde druk van buitenaf). Verder is er sprake van afname van de kracht van de diepe nek buigers aan de voorzijde en een verminderde repositiezin/proprioceptie van de stand van het hoofd en de nek.

De afgenomen kracht van de diepe ventrale nek buigers kan gemeten worden met de stabilizer. De stoornissen met betrekking tot het positioneren van het hoofd in de ruimte kunnen getest worden door de patiënt te vragen om een hoofd-nek positie te reproduceren.

 

Bij de meeste mensen kan er geen laesie worden vastgesteld, ook niet met beeldvormende technieken zoals een CT-scan of MRI. Dit komt doordat het gehele ontstaan mechanisme niet geheel duidelijk is. Waarschijnlijk is er sprake van een overreking van gewrichtsbanden en/of een beschadiging van spiervezels. Omdat het letsel moeilijk vast te stellen is, worden de klachten vaak als deels psychisch gezien.
Een whiplashtrauma wordt vaak ik verband gebracht met een kop-staartbotsing. Deze diagnose wordt dan ook minder snel gesteld bij mensen die een ander trauma hebben doorgemaakt.

Uiteindelijk wordt de diagnose dus gesteld op basis van het ontstaanmechanisme en de anamnese en het lichamelijk onderzoek. De WAD-indeling wordt hierbij toegepast.

 

 

Conservatieve behandeling bij een Whiplash

 

De behandeling is vrijwel altijd conservatief omdat bij 80% van de patiënten de klachten verdwijnen binnen 3 tot 6 maanden. Een whiplash kan gezien worden als een verstuiking van je nek, dit herstel in principe op natuurlijke wijze. Een aantal patiënten ontwikkelen echter chronische klachten en blijven beperkt in hun dagelijks leven. De behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten. Soms wordt het dragen van een halskraag nog geadviseerd, het effect hiervan is echter niet aangetoond en in sommige gevallen kan dit juist de klachten in stand houden. Het beweeglijk houden van de nek is namelijk van groot belang.
WAD 0, 1 en 2 kunnen een indicatie voor fysiotherapie zijn. Bij WAD 3 en 4 is er sprake van neurologische schade of breuken en zal er doorverwezen worden en zo nodig operatief ingegrepen worden.

 

De tijd na het letsel wordt ingedeeld in zes fases:
- 0 tot vier dagen

- vier dagen tot drie weken

- drie tot zes weken

- zes weken tot drie maanden;

- drie tot zes maanden

- langer dan zes maanden.
De eerste fase na het letsel wordt de patiënt vooral geadviseerd om actief te blijven en werk te continueren. Mensen hebben vaak de neiging om bij pijn juist niet te bewegen, waardoor er eigenlijk alleen maar meer klachten kunnen ontstaan. Qua fysiotherapie is het vooral ‘hands-off’ en wordt er informatie gegeven en wordt een goede houding gestimuleerd.
Vanaf fase drie gaat het qua fysiotherapie ook vooral om bewegingstherapie. De schouder-, rug- en nekspieren moeten getraind worden. Vooral het trainen van de kleine nekspieren (locals) is van groot belang om stabiliteit van de nek te herwinnen. Denk hierbij aan oefeningen waarbij een korte knik/dubbele onderkin gemaakt moet worden of waarbij het hoofd goed gepositioneerd moet worden in de ruimte. Het doel van de fysiotherapie is uiteindelijk om de patiënt weer terug op niveau van gewenst functioneren te krijgen. Een belangrijk onderdeel is ook de omgang met de klacht. De focus moet niet teveel op de pijn liggen, dit beïnvloedt het herstel namelijk nadelig.
Andere nadelige factoren voor een gunstig herstel zijn: afgenomen mobiliteit van de nek net na het trauma, een hogere leeftijd, eerder hoofdtrauma en psychosociale factoren als bewegingsangst, depressie en ontevredenheid over de werksituatie.

 

 

Operatieve behandeling bij een Whiplash

 

Bij schade aan andere structuren zoals bij WAD 3 en WAD 4 moet er gekeken worden naar wat er operatief gedaan kan worden. Er wordt echter pas operatief ingegrepen als niets anders helpt en de conservatieve therapie faalt. Breuken kunnen vastgezet worden, een aangedane discus/tussenwervelschijf kan verwijderd worden. De behandeling hangt af van de schade en de klachten.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL