backgroundtop
Logo van Denek.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE NEK / MM. SCALENI

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

MM. SCALENI

 

Deze nekspier maakt deel uit van de diep nekspieren en bestaat in principe uit 3 delen, soms 4. De scalenii liggen lateraal (aan de zijkant) van de hals, aan de linker- en rechterzijde. Scalenus betekent scheef en dat heeft met het verloop van de spier te maken. Anterior betekend voor, medius middelste en posterior achterste. De spier ligt achter de musculus sternocleidomastoideus.

 

Deze nekspier maakt deel uit van de diep nekspieren en bestaat in principe uit 3 delen, soms 4. De scalenii liggen lateraal (aan de zijkant) van de hals, aan de linker- en rechterzijde. Scalenus betekent scheef en dat heeft met het verloop van de spier te maken. Anterior betekend voor, medius middelste en posterior achterste. De spier ligt achter de musculus sternocleidomastoideus.

Musculus scalenus anterior:
Deze spier loopt van (origo) de derde, vierde, vijfde en zesde cervicale processus transversus (dwarse uitsteeksel van de wervel) naar de eerste rib (insertie).
Musculus scalenus medius:
Deze spier loopt van (origo) de processus transversus van C2-C7(dwarse uitsteeksel van de wervel) naar de eerste rib (insertie) en naar de tussenrib-ruimte.
Musculus scalenus posterior:
Deze spier loopt van (origo) de vijfde tot zevende cervicale processus transversus (dwarse uitsteeksel van de wervel) naar de tweede rib (insertie). Dit deel ontbreekt bij sommige mensen.

Soms is er nog een vierde deel aanwezig, de scalenus minimis, deze loopt van de processus transversus van de zevende cervicale wervel naar de eerste rib. Als deze spier ontbreekt bevindt zich hier een ligament.

De functies van de verschillende delen van de spier zijn grotendeels hetzelfde. De scalenus is de belangrijkste spier voor een rustige ademhaling. Alle delen geven namelijk elevatie (opheffen).  Dit gaat nog beter bij extensie (achterovergebogen hals) van het hoofd.  De scalenus anterior en medius geven elevatie van de eerste rib en de scalenus posterior van de tweede rib.  Bij tweezijdige prikkeling van de spier kunnen ze flexie (buiging) van de nek bewerkstelligen.  Bij eenzijdige prikkeling een zijwaartse kanteling van het hoofd, lateroflexie, naar de kant waar de spier aanspant.

Tussen de scalenus medius en scalenus anterior bevindt zich de ‘achterste scalenus poort’.  Hier doorheen loopt de plexus brachialis (zenuwbundel) en de arteri subclavia (slagader). Als deze ruimte vernauwd is, kunnen er problemen ontstaan. Deze klachten worden TOS genoemd.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL